Vanhempainyhdistys

Puistokoulun vanhempainyhdistys ry edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä tukee oppilaiden koulunkäyntiä ja harrastustoimintaa. Yhdistyksen jäsenistö koostuu Puistokoulun koulun oppilaiden vanhemmista ja huoltajista, kouluhenkilöstöstä sekä muista toimintaa tukevista henkilöistä.

Vanhempainyhdistys kerää varoja vapaaehtoisella kannatusmaksulla (12 €/lukuvuosi) sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia (esim. joulumyyjäiset) yhdessä koulun kanssa. Näistä saatavilla tuloilla vanhempainyhdistys osallistuu mm. luokkaretkien ja liikuntapäivien kustannuksiin. Lisäksi yhdistys järjestää koululle kulttuuritapahtumia ja hankkii oppilaiden käyttöön välineitä. Vanhempainyhdistys seuraa aktiivisesti ja ottaa tarvittaessa kantaa mm. erityisopetuksen tilanteeseen ja koulun sisäilmaparannuksiin.

Puistokoulun vanhempainyhdistys ry toimii aktiivisesti ja monipuolisesti oppilaiden hyväksi. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan toimintaan! Lisätietoa ja yhteyden vanhempainyhdistyksen hallitukseen saa sähköpostilla:

puistokoulun-vanhemmat@googlegroups.com

 

Vanhempainyhdistyksen löytää Facebookista nimellä Puistokoulun vanhempainyhdistys.

Vapaaehtoisia kannatusmaksuja / jäsenmaksuja voi maksaa vanhempainyhdistyksen tilille:
FI68 5730 0820 6182 50

 

HALLITUS 2018-2019

Varsinaiset jäsenet:

Sanna Pasanen (puheenjohtaja)
Tiina Tiilikka (varapuheenjohtaja)
Aija Nisula (sihteeri)
Marianne Lehtonen (rahastonhoitaja)
Pia Männikkö
Annukka Kosonen


Opettajajäsenet:
Maija Hennala
Outi Mäkinen
Birgit Nieminen


Varajäsenet:
Kaisa Salo
Mervi Rantanen
Jaana Ruuth-Lehtonen
Santeri Salonen
Sarina Rapo

 

Kuulovammaisten lasten taustaryhmänä toimii
Tampereen Seudun Kuulovammaisten lasten tuki ry